Arvitra  
Apie mus Produktai Gamintojai    Finansavimas Kontaktai
 
     
 
BALD? PROJEKTAVIMAS INTERJERO DIZAINAS
 
 
  Į titulinį

 

UAB Arvitra Baltic teikia profesionalias interjero k?rimo, architekt?ros, projektavimo ir dizaino paslaugas. Atliekami kompleksiniai visuomenini? erdvi? - kavini?, bar?, restoran?, administracini? patalp?, prekybini? plot? - interjero projektai.
 
Vidaus erdvi? dizaino darbai atliekami etapais, maksimaliai atsivelgiant ? usakovo poreikius, firmin? stili?, funkcinius poreikius, asmeninius ir visuomeninius interesus. Etapinio projektavimo metu profesional?s architekt?riniai sprendimai atliekami ianalizavus usakovo suformuluotus kriterijus. Detalizuojamos patalp? erdvinio suplanavimo gair?s ir galimyb?s, bald? ir ?rangos dislokacijos variantai, santechnin?s ?rangos ir pagalbini? patalp? specifika. Atliekami grind? plano ir pieinio sprendimai, grind? apdailos parinkimas. Suformuojamas lub? lygi? dizaino sprendimas (pieinys ir mediagikumas), apvietimo projektas bei viestuv? parinkimas, kitukini? lizd? ir jungtuk? dislokacijos planas, o taip pat kuriama apvietimo grupi? kontrol?s sitema. Baigiamajame kompleksinio interjero projektavimo etape si?lomi spalviniai ir apdailos mediag? sprendimai, diskutuojama su usakovu, analizuojami firminio stiliaus savitumai ir turim? patalp? specifika priimant galutin? sprendim? d?l naudotin? apdailos mediag?, fakt?r?, spalv?. Parenkant konkre?i? apdail? m?s? firmoje ypatingas d?mesys skiriamas usakovo investiciniams poreikiams, ta?iau drauge keliami aukti reikalavimai mediag? kokybei. Vykstant bendrastatybiniams  darbams suteikiamos interjero architekto konsultacijos. Antrasis kompleksinis interjero projektavimo etapas ?rangos ir standartini? gamini? parinkimas, nestandartini? bald? projektavimas ir detalizacija, j? dizaino iraikos, mediagos.
 
Visos ivardintos paslaugos galimos kaip daliniai projektavimo darbai, priklausomai nuo usakovo poreiki?, strategij? ir komercin?s pakraipos. Atskirai atliekami reikiamos ?rangos ir bald? dislokacijos planai, apvietimo ir apvietimo sistem? dizaino sprendimai, lub? pieinio architekt?rin? detalizacija ir apipavidalinimas, spalv? ir mediag? parinkimas. Svarbus d?mesys teikiamas nestandartini? bald? projektavimui. Atliekami usakovo poreikius ir norus atitinkantys sprendimai, ta?iau neapsiribojama vien tik funkcin?s s?rangos taiklumu - visada si?lome menikai brandias ir profesionalias dizaino koncepcijas, naudojame madingas ir savalaikes mediagas.

Interjero architektas yra visada atviras usakovo poreikiams ir pasiry?s pasi?lyti profesionalius, menikai brandius, originalius, firmin? stili? atitinkan?ius, novatorikus ir racionalius dizaino sprendinius.

         
30A552
30A552
30A553
30A553
 
 
em?lapisVilnius
+370 52102227
+370 52788877
+370 69826231
Uprenumeruokite
naujienas el. patu
2008 UAB "Arvitra Baltic" Sprendimas: Infoluitai
www.arvitra.lt